What is the course about?

Kurs hakkında 

Bu açık online kurs dünyanın farklı bölgelerinden sendikacılara, akademisyenlere ve aktivistlere Covid-19 pandemisinin küresel tedarik zincirlerindeki işçiler üzerindeki etkilerine ve emek hareketinin işçileri korumaya dönük yanıtlarına dair eleştirel bilgi sunuyor. Kurs, ayrıca, bir yandan küresel tedarik zincirlerini yeniden ele almaya ilişkin kimi temel soruları diğer yandan da emek hareketinin küresel tedarik zincirlerini yeniden inşa etmeye dönük öneri ve politika önlemlerini tartışıyor. 

Kurs şu ögelerden oluşuyor:

  • Genel olarak akademi, sendikalar ve sivil toplum kökenli uzmanlar tarafından sunulan ve belirli bir konuya odaklanan video dersler;
  • Uzmanlar tarafından seçilen temel okumalar;  
  • Kurs katılımcılarına, dersler aracılığıyla elde edilen bilginin yerel bağlama nasıl uygulanabileceğini göstererek yardım etme amacı taşıyan tartışma ve quiz soruları;
  • Her ünitede, kurs katılımcılarının kurs uzmanları ile doğrudan ilişkilenebilmesini sağlayacak zoom workshopları;
  • Kursun ana konuları üzerine, uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleşecek webinerler.

Kurs yapısı 

Bölüm 1: Küresel tedarik zincirlerinde Covid-19 krizi: Giriş

Bu bölüm Covid-19’un küresel tedarik zincirlerinde oluşturduğu ya da açığa çıkardığı temel sorunlara ve bunların işçiler üzerindeki etkilerine genel bir bakış sunuyor. 

Bölüm 2: İskambil Ev: Küresel tedarik zinciri modelinin yapısal zayıflığı

Bölüm 2, küresel tedarik zincirlerinin "dibe doğru yarış" modelindeki sistemik işlev bozukluklarının kapsamlı bir analizini sunuyor. 

Ticaret ve vergi rejimleri, fiyat ve zaman sıkışması pratikleri, çevresel kaynak kullanımı ve çok uluslu şirketlerin hissedar modeli gibi olguların her birisi bu modelde, önemli ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçları da olan temel bir role sahip. Mevcut küresel tedarik zincirleri modelinin analizi, geçtiğimiz yüzyılın emperyalizm tartışmasını ve bağımlılık kuramını anımsatıyor.   

Bu bölüm maço otoriteryan liderlerin Covid-19 krizinin üstesinden gelmedeki başarısızlıkları üzerine bir tartışma ile sona eriyor. 

Bölüm 3: Covid-19'un hazır giyim tedarik zincirleri üzerindeki etkisi: Emeği yanıtı

Bu bölüm, işlemeden mağazaya, hazır giyim tedarik zincirlerinin farklı halkalarının spesifik sorunlarını ele alıyor. Her ünitede, Covid-19 salgınının işçiler üzerindeki etkisi, pamuk yetiştiriciliği, hazır giyim, denizcilik, dağıtım ve perakende sektörleri çalışanlarını etkileyen sistematik sorunları vurgulamak için hareket noktası olarak kullanılıyor. Her ünite, emek hareketinin, hazır giyim tedarik zincirlerinin farklı halkalarındaki işçileri pandeminin olumsuz etkilerinden korumak için nasıl mobilize ettiğine dönük örnekleri de içeriyor.

Bölüm 4: Covid-19’un diğer küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisi: Emeğin yanıtı

Bölüm 4, bir önceki bölüme benzer analizleri küresel tedarik zincirlerinde yer alan mezbahalar, tarım, gıda üretimi, elektronik, kesme çiçek ve platform işçileri gibi farklı sektörler için içeriyor.

Bölüm 5: İleriye bakmak: Temel taleplere, stratejik yanıtlara ve politika önerilerine dair bir emek perspektifi 

Bölüm 5, nihayet, ileriki süreçlere odaklanıyor. Bölüm, uluslararası sendikal hareketin ve emek dostu örgütlerin küresel tedarik zincirlerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin temel politika önerilerine ilişkin bir tartışmaya yer veriyor. Bölüm, ayrıca, işgücü piyasaları, sanayi politikaları ve ticaret rejimleri ile ilintili olan bu politika önerilerinin daha detaylı bir analizini de kapsıyor. 

Kurs Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Kurs belirli bir Türkçe düzeyi gerektirmektedir. Bu gereklilik sosyal, siyasal ve iktisadi bilimler alanındaki bir master programı düzeyinde bir dil bilgisine işaret etmektedir. Diğer yandan kavramların anlaşılır ve görsel materyallerden faydalanılarak anlatılması nedeniyle akademik eğitim dışından katılımcıların da rahatlıkla takip edebileceği bir kurs içeriği mevcuttur.  

Kurs İçin Ayrılması Gereken Zaman

Her ünite için hazırlanan temel notları da okumanız halinde haftalık 5-6 saat ayırmanız yeterlidir.   

Sertifika ve Burslar 

Kursa kayıt ve tamamlama ücretsizdir.
İsteğe bağlı olarak bir Katılım Sertifikası alabilirsiniz. Bu Sertifika iversity tarafından verilen ve kursa katıldığınızı belgeleyen resmi bir belgedir. Bu belgede adınız, kursu aldığınız tarih, kurs içeriğine dair kısa bir bilgilendirme, GLU ve iversity’nin logoları yer alır. 
Katılım Sertifikası Almak İçin Gereklilikler 
  • bütün videoları izlemek 
  • tüm quiz sorularına cevap vermek 
  • Video derslerin altında yer alan en az iki tartışma sorusuna katkıda bulunmak  
  • kurs anketini doldurmak 

Burslar

Katılım sertifikası bedeli 29 Euro’dur. Bu sertifikayı alabilmek amacıyla online-turkish@global-labour-university.org adresine kurumunuzu belirterek burs başvurusunda bulunabilirsiniz. Yukarıda belirtilen gereklilikleri yerine getirdiyseniz bir kurs sertifikası için bursa hak kazanırsınız.  

Lütfen sadece kursu %100 başarı ile tamamladıktan ve sertifika için yukarıda sıralanan gereklilikleri yerine getirdikten sonra burs talebi için mail atınız. 

Kurs Materyalleri Nasıl Kullanılır?

Sendikalarınızdan, emek araştırma merkezlerinden ve üniversitelerden yerel uzmanların katılımıyla kurs materyallerini kullanarak yerel bir atölye çalışması gerçekleştirebilirsiniz.  

Eğer bir üniversite, sendika ya da herhangi bir emek örgütünde çalışıyorsanız kurs materyallerini kendi eğitim programlarınıza dahil etmeniz mümkün. Tüm video dersler ve röportajlar, okumalar, online kaynak ve alıştırmalar ayrı ayrı indirilebilir, ücretsiz olarak kullanılabilir. 

Kurs Ekibi

Dr. Jeremy Anderson, Stratejik Araştırma Birimi Direktörü, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu 

Prof. Dr. Mark Anner, İstihdam İlişkileri ve Siyasal Bilgiler Öğretim Üyesi, Penn State Üniversitesi, USA

Leo Baunach, Direktör, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Küresel Sendikalar Ofisi 

Walter Belik, İktisat Bölümü öğretim üyesi, Campinas Üniversitesi, Brezilya

Kiril Buketov, Program Koordinatörü, Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu  

Liz Blackshaw, Uluslararası Kampanyalar Yöneticisi,Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu  

Marlese von Broembsen, Hukuk, Enformel Sektördeki Kadınlar, Küreselleşme ve Örgütlenme  Programı Direktörü

Dr. Luis Campos, Sosyal Haklar İzleme Koordinatörü, Arjantin Sendikası CTA-A 

Laila Castaldo, Üst düzey Koordinatör, UNI Küresel Sendika 

Alejandro González, Uluslararası Koordinatör, GoodElectronics Ağı

Christina Hajagos-Clausen, Direktör, IndustriAll Küresel Sendika

Dr. Jayati Ghosh, İktisat öğretim üyesi,  Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Hindistan 

Prof. Dr. Hansjörg Herr, Fahri Profesör, Berlin School of Economics and Law, Almanya

Dr. Frank Hoffer, Yürütmede yer almayan Direktör, Küresel Emek Üniversitesi Online Akademi

Dr. Kjeld Aagaard Jakobsen, GLU Master Programları Öğretim üyesi , Campinas Üniversitesi, Brezilya

Prof. Dr. Praveen Jha, İktisat Öğretim Görevlisi, Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Hindistan

Paolo Marinaro, Doktora sonrası öğrenci, Küresel İşçi Hakları Merkezi 

Scott Nova, Yönetim Kurulu Üyesi, İşçi Hakları Konsorsiyumu  

Seth Payer, Stratejik Araştırmacı, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu 

James Ritchie, Genel Sekreter Yardımcısı, Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu (IUF)

Nick Rudikoff, Kampanyalar Direktörü, UNI Küresel Sendika

Prof. Dr. Christoph Scherrer, Küreselleşme, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim üyesi, Kassel Üniversitesi, Almanya

Prof. Dr. Melisa R. Serrano, Direktör, Çalışma adaleti, Çalışma ve Endüstri İlişkileri Okulu Merkezi (SOLAIR), University of the Philippines

Dr. Edlira Xhafa, Yönetim Kurulu Üyesi, Küresel Emek Üniversitesi Online Akademi

Ineke Zeldenrust, Uluslararası Koordinatör, Temiz Giysi Kampanyası (CCC)

Course instructors